Ansvarserklæring

Immateriell eiendom og opphavsrett

 

Betingelser for bruk og tilgang til nettstedet

Tjenestene som tilbys på nettstedet er, i prinsippet, og med mindre annet er angitt, gratis. Tilgang til tjenestene som tilbys gjennom nettstedet krever generelt ikke at man registrerer seg på forhånd, med forbehold om at for å få tilgang til visse tjenester, er det pålagt å fylle ut tilsvarende brukerregistrering.

Brukeren garanterer riktigheten og ektheten av informasjonen som oppgis ved registreringen til tjenestene, og forplikter seg med dette til å holde all informasjon oppdatert. Brukeren skal i alle tilfeller være eneste ansvarlig for eventuelle feilaktige eller unøyaktige uttalelser som han kan ha gjort, og skader forårsaket TURESPAÑA eller tredjeparter for informasjonen som er gitt.
Brukeren forplikter seg til å bruke innholdet og tjenestene som er tilgjengelige på siden i samsvar med de generelle vilkårene og de særskilte vilkårene som gjelder for spesielle tjenester, samt i henhold til god moral, generelt aksepterte gode skikker og offentlig orden.

Brukeren forplikter seg til å respektere de immaterielle rettighetene til TURESPAÑA og/eller tredjeparter, og vil derfor hverken reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig formidle, transformere eller endre innholdet, med mindre man har fått tillatelse fra innehaveren av de tilsvarende rettighetene eller det på andre måter er lovlig.

Brukeren kan ikke bruke data fra nettstedet til elektronisk, reklamebetinget eller kommersiell kommunikasjon, som ikke er tidligere godkjent og avtalt av de berørte.

For å gjøre bruk av tjenestene, må mindreårige innhente tillatelse fra foreldre, foresatte eller juridiske representanter, som vil være ansvarlig for alle handlinger utført av barn under deres omsorg. Det fulle ansvaret for å bestemme det konkrete innholdet og tjenestene som den mindreårige skal ha tilgang til faller fullt og helt på de voksne som derav også har ansvaret for denne bruken. Ettersom Internett gir tilgang til innhold som kan være upassende for mindreårige gjør vi brukerne oppmerksomme på at det finnes mekanismer, helt konkret en programvare med filtrering og blokkering som begrenser det tilgjengelige innholdet og, selv om de ikke er ufeilbare, er de spesielt nyttige for å kontrollere og begrense materialene som de mindreårige har tilgang til.

 

Rettigheter som brukeren gir TURESPAÑA

For å laste opp eller legge inn en fil, innhold eller multimedieinnhold på nettsiden xxxxxxxx gir brukeren:

• TURESPAÑA en ikke-eksklusiv , vederlagsfri, overførbar (med rett til å viderelisensiere) og global lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, utføre arbeid avledet fra, vise og iverksette brukerfilen i forbindelse med levering av tjenester og med driften av nettstedet og aktiviteten til TURESPAÑA, inkludert og uten begrensning for å fremme og videreformidle hele eller deler av nettstedet (og avledet arbeid) i hvilke som helst format og via hvilke som helst kommunikasjonskanal.

• Til fordel for enhver bruker av nettstedet, en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens for å få tilgang til brukerfiler gjennom nettstedet, og for å bruke, reprodusere, distribuere, utføre avledede arbeid fra, vise og iverksette disse brukerfilene i den utstrekning tillatt av funksjonaliteten til nettstedet og i henhold til de foreliggende vilkårene.

Forpliktelse til riktig bruk av nettstedet, tjenestene og innholdet

Brukeren godtar å bruke nettstedet og tjenestene i samsvar med loven, foreliggende brukervilkår, de særskilte vilkårene for visse tjenester og andre merknader, bruksreglement og mottatte instruksjoner, samt i henhold til god moral og generelt aksepterte gode skikker og offentlig orden.

Med dette for øye, vil ikke brukeren benytte noen av tjenestene til ulovlige formål, som er forbudt i foreliggende brukervilkår, ødeleggende for rettighetene og interessene til tredjeparter, eller som på noen måte skader, deaktiverer, overbelaster eller forringer den normale bruken av tjenestene, datautstyret eller dokumenter, filer og alle typer innhold som er lagret på en datamaskin som tilhører TURESPAÑA eller andre brukere av internett (maskinvare og programvare).
Spesielt, være seg retningsgivende og ikke omfattende, forplikter brukeren seg til å ikke overføre, distribuere eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter informasjon, data, innhold, lydfiler og/eller bilder, programvare og generelt alle slags materiale som:

• På noen som helst måte strider mot, nedvurderer eller undergraver de grunnleggende rettighetene og offentlige frihetene som er anerkjent i grunnloven (spanske), internasjonale avtaler og annen lovgivning.

• Fremkaller, oppfordrer eller fremmer til kriminelle, ærekrenkende, injurierende handlinger, eller, generelt, i motsetning til lov, moral og allment akseptert god oppførsel eller offentlig orden; eller diskriminerende handlinger, holdninger eller tankegang på bakgrunn av kjønn, rase, religion, tro, alder eller betingelse.

• Er falskt, tvetydig, unøyaktig, overdrevet eller improvisert, på en måte som kan villede og misvise den reelle hensikten og formålet til formidleren.

• Er beskyttet av en intellektuell eller industriell eiendomsrett som tilhører tredjeparter, uten at brukeren på forhånd har oppnådd nødvendig tillatelse fra eieren til å gjøre det han hittil har gjort eller planlagte å gjøre.

• På noen som helst måte forringer omdømmet til TURESPAÑA eller tredjeparter.

• Utgjør, om noen, ulovlig, villedende eller urettferdig reklame og generelt, utgjør urettferdig konkurranse. På grunn av dets egenskaper; forårsaker vanskeligheter i tjenestens normale funksjon.

Brukeren samtykker også til å bruke innholdet som gjøres tilgjengelig for brukerne på nettstedet, dette omfatter, uten at innholdet i denne listen skal være begrenset til, tekster, grafikk, bilder, ikoner, teknologi, programvare, linker, lydfiler og annet audiovisuelt innhold, samt grafisk design og kildekoder (heretter «innhold») i samsvar med loven, disse brukervilkårene, særskilte vilkår for visse tjenester og andre merknader, bruksreglementet og mottatte instruksjoner, samt i henhold til god moral og generelt aksepterte gode skikker og offentlig orden. TURESPAÑA skal ha tilsyn med at brukerfiler publisert på nettstedet overholder disse bruksvilkårene, og reserverer seg retten til å fjerne enhver brukerfil fra nettsiden Facebook.

 

Bruken av nettstedet

TURESPAÑA er ikke forpliktet til og kan ikke kontrollere hvordan brukerne bruker nettstedet, dets tjenester og innhold. Spesielt TURESPAÑA kan ikke garantere at brukerne bruker det i samsvar med foreliggende bruksvilkår, og, eventuelt, særskilte vilkår, merknader, bruksreglement eller instruksjoner fra nettsiden, eller om de gjør det på en rettmessig og forsvarlig måte, og fraskriver seg ethvert ansvar for skader av noe slag som kan oppstå fra ulovlig, feil, upassende eller feilaktig bruk som brukerne kan gjøre på nettstedet, ved bruk av tjenester eller innhold.

TURESPAÑA garanterer ikke for personvern og sikkerhet ved bruk av nettsiden, spesielt kan det ikke garantere at uautoriserte tredjeparter kan være klar over type, betingelser, egenskaper og omstendigheter og hvordan brukerne bruker nettsiden, derav heller ikke ansvarlig for skader av noe slag som kan oppstå fra slik uautorisert tilgang.

Hvis noen av disse vilkårene bli erklært ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves på grunn av en lov i det juridiske området der vilkårene er gjeldende, vil de frafalle (i den grad og innenfor jurisdiksjonen der disse vilkårene betraktes som ulovlige, ugyldige eller uanvendelige), men de gjenværende vilkårene vil derimot fortsatt være bindende og ha full kraft.

For hver eneste side av denne hjemmesiden Copyright © 2017. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, TURESPAÑA. Teknisk støtte Eventuelle spørsmål eller kommentarer om innholdet på denne serveren skal rettes til: Instituto de Turismo de España, TURESPAÑA.

Telefon: +34 913433500; faks: +34 913433896

Denne lisensen er underlagt spansk lovgivning uavhengig av det juridiske miljøet til brukeren. Eventuelle tvister som måtte oppstå i tolkningen av denne avtalen skal avgjøres i de spanske domstolene.

 

Personvern

Opplysningene som samles inn gjennom dette skjemaet, vil bli brukt i henhold til regelverket i spansk lovgivning omkring personvern (Ley Orgánica 15/1999) og i streng overensstemmelse med hensikter og begrensninger foreskrevet i denne, og dessuten med fullstendig respekt overfor rettighetene som beskyttes av nevnte lovgivning.

Brukere som gir personlige data gir også utvetydig samtykke til innlemmelse av en fil med personopplysninger som vil være eneansvaret til Instituto de Turismo de España (heretter, «Turespaña»), så som databehandling eller ikke av disse for å kunne bli brukt av Turespaña til å administrere forespørselen din om informasjon, samt å sende kommersielle meddelelser om produkter og tjenester fra Turespaña eller tredjeparter knyttet til turistnæringen via hvilken som helst kanal, inkludert elektroniske medier (e-post, SMS, etc.), og å godkjenne uttak, datalagring og markedsføringsstudier for å tilpasse tilbud og informasjon til din konkrete profil.

I skjemaet for innhenting av personopplysninger vil det oppgis om opplysningene som innhentes er av frivillig eller obligatorisk art. Hvis du nekter å gi opplysninger som karakteriseres som obligatoriske, betyr dette at tjenesten ikke vil ytes, eller at brukeren ikke får tilgang til den tjenesten som opplysningene bes oppgitt for.

På den annen side, vil vi informere deg om at de spanske turistkontorene kan få tilgang til dine personlige data for de formål som er angitt ovenfor, selv når disse befinner seg i land som ikke har samme beskyttelsesnivå som vår lovgivning.

Listen over de spanske turistkontorene er tilgjengelig via nettsiden: www.spain.info. Ansvarlig for registeret er Turespaña, med organisasjonsnummer Q-2829013-H, forretningsadresse i Capitán Haya 41 og postnummer 28020. Brukere kan når som helst tilbakekalle godkjenningen, ved å klikke her. De kan også utøve dine rettigheter til tilgang, retting, opposisjon og annullering ved å sende en skriftlig kommunikasjon sammen med en kopi av legitimasjon (DNI eller tilsvarende) til den oppgitte adressen, der du oppgir hvilken rettighet du ønsker å utøve. Videre kan registrerte brukere av dette nettstedet til enhver tid uttrykke sitt ønske om ikke å motta deler av kommunikasjonen som Turespaña sender ut, eller ingen kommunikasjoner i det hele tatt. Turespaña har tilgjengeliggjort hensiktsmessige mekanismer for brukere som har registrert seg på mailinglisten på dette nettstedet, for å avslutte abonnementet eller endre type informasjon de ønsker å motta.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines de analítica. Si continuas navegando entendemos que aceptas su uso. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar